Zetor 6045 en

Farbprospekt vom Zetor 6045

  1. Joachim
    Farbprospekt vom Zetor 6045
    bild.jpg